Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

 

Rekisterin/palvelun nimi: Satulakiven Vesiosuuskunta

1. RekisterinpitäjäTalasniementie 39,
41660 Toivakka  
2. Rekisterinpitäjä edustajaRiku Remes Puh. 0400460080 rikuremes(at)gmail.com  
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusOsuuskunnan jäsenrekisterin ylläpito sekä palvelumaksujen laskutus, perintä ja seuranta. Lisäksi yhteystietoja tarvitaan jäsenyhteydenpitoon ja tarvittaessa verkoston häiriötilanteista ilmoittamiseen vedenkäyttäjille.
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteEU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6 käsittely on tarpeen liittymäsopimusten mukaisten palveluiden toteuttamiseksi ja rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältöJäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vuosittaiset vesimittarinlukemat ja vedenkulutustiedot sekä laskutustiedot. Lisäksi verkostoon liittyneen kiinteistön kiinteistötunnus ja kiinteistön johtokartat.
6. Säännönmukaiset tietolähteetHenkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään kiinteistön liittymä- ja veden toimitussopimuksen yhteydessä sekä osuuskunnan internet -sivuston verkkolomakkeella. Henkilö- ja vedenkulutus sekä kiinteistötiedot tarvitaan osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpitämiseksi ja veden toimitussopimuksen toteuttamiseksi sekä vesilaskutusta varten. Mikäli kiinteistönomistaja ei toimita tarvittavia tietoja, joudutaan vedentoimitus keskeyttämään.
7. Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmätA. Sähköiset tietojärjestelmät Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien avulla: Excel B. Manuaalinen aineisto Henkilötietoja tulostetaan tarvittaessa paperille arkistoitavaksi osuuskunnan omaan käyttöön.
8. Henkilötietojen suojauksen periaatteetTyöasemalla järjestelmä on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa huoneessa, Rekisteritietojen käyttöoikeudet on rajattu ja niihin pääsee vain osuuskunnan hallituksen jäsenet ja kirjanpitotoimiston kirjanpitäjä sekä tilintarkastustoimiston tilintarkastaja.
9. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.  
10. Tietojen säännönmukaiset luovutuksetHenkilö- ja vedenkulutustietoja luovutetaan osuuskunnan laskutusta ja kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitotoimiston kirjanpitäjälle.  
11. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelleTietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
13. Henkilötietojen säilytysaikaTietojen säilytysajat määräytyvät osuuskuntalain, vesihuoltolain ja kirjanpitolain mukaisesti seuraavasti: – henkilö-, laskutus- ja kirjanpitotiedot säilytetään 10 vuotta  
12. Rekisteröidyn oikeudet  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: